PRASY PNEUMATYCZNE

 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TS 13 102
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-8 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 8 mm
  • Siła nacisku
   800 kg
  • Wysięg
   40 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   70 x 165 x 375 mm
  • Masa
   6 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TS 15 200
    
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 8 mm
  • Siła nacisku
   800 kg
  • Wysięg
   40 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   70 x 165 x 470 mm
  • Prześwit
   95 mm
  • Masa
   7 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TH 63 106
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-8 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 8 mm
  • Siła nacisku
   800 kg
  • Wysięg
   150 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   70 x 245 x 455 mm
  • Masa
   13 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TS 16 400
     
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 8 mm
  • Siła nacisku
   800 kg
  • Wysięg
   150 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   70 x 280 x 580 mm
  • Prześwit
   95 mm
  • Masa
   15 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  FF 11 222
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-10 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 10 mm
  • Siła nacisku
   1.2 ton
  • Wysięg
   40 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   80 x 185 x 430 mm
  • Masa
   11 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  FF 11 333
    
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 10 mm
  • Siła nacisku
   1.2 tony
  • Wysięg
   40 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   80 x 185 x 550 mm
  • Prześwit
   95 mm
  • Masa
   13 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  FF 11 444
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-10 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 10 mm
  • Siła nacisku
   1.2 tony
  • Wysięg
   150 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   80 x 310 x 510 mm
  • Masa
   15 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  FF 11 888
     
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 10 mm
  • Siła nacisku
   1.2 tony
  • Wysięg
   150 mm
  • Skok stempla
   10 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   80 x 310 x 630 mm
  • Prześwit
   95 mm
  • Masa
   19 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TW 63 101
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-18 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 18 mm
  • Siła nacisku
   2.1 tony
  • Wysięg
   55 mm
  • Skok stempla
   12 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   100 x 240 x 544 mm
  • Masa
   24 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TY-1 63 105
     
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 18 mm
  • Siła nacisku
   2.1 tony
  • Wysięg
   55 mm
  • Skok stempla
   12 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   100 x 250 x 691 mm
  • Prześwit
   95 mm
  • Masa
   28 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TW-1 63 102
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-18 mm, ze zmianą co 0,1mm. 
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 18 mm
  • Siła nacisku
   2.1 tony
  • Wysięg
   150 mm
  • Skok stempla
   12 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   100 x 340 x 540 mm
  • Masa
   34 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TY-1 63 100
      
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 18 mm
  • Siła nacisku
   2.1 tony
  • Wysięg
   150 mm
  • Skok stempla
   12 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   100 x 350 x 691 mm
  • Prześwit
   95 mm
  • Masa
   35 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TX 63 103
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   3.2 tony
  • Wysięg
   65 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   120 x 285 x 623 mm
  • Masa
   35 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TZ 63 107
   
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   3.2 tony
  • Wysięg
   65 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   120 x 320 x 770 mm
  • Prześwit
   115 mm
  • Masa
   45 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TX-1 63 104
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   3.2 tony
  • Wysięg
   180 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   120 x 405 x 523 mm
  • Masa
   55 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TT 63 116
   
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   3.2 tony
  • Wysięg
   180 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   120 x 440 x 770 mm
  • Prześwit
   115 mm
  • Masa
   55 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TO 20 204
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 1,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   3.2 tony
  • Wysięg
   500 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary (bez stanowiska)
   200 x 930 x 860 mm
  • Masa
   197 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TE 7777
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 2mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   5 ton
  • Wysięg
   65 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   140 x 310 x 675 mm
  • Masa
   55 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TE 4444
   
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 3,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   5 ton
  • Wysięg
   65 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   140 x 350 x 827 mm
  • Prześwit
   135 mm
  • Masa
   60 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TE 6666
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 2mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   5 ton
  • Wysięg
   200 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   140 x 450 x 675 mm
  • Masa
   60 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TE 5555
   
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 2mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   5 ton
  • Wysięg
   200 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   140 x 490 x 827 mm
  • Prześwit
   135 mm
  • Masa
   68 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TB 64 111 D
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 3,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   12 ton
  • Wysięg
   65 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   180 x 350 x 854 mm
  • Masa
   70 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TB 64 122 D
   
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 3,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   12 ton
  • Wysięg
   65 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   180 x 420 x 1,006 mm
  • Prześwit
   135 mm
  • Masa
   105 kg
 • PRASA PNEUMATCZYCZNA
  TB 64 666 D
  Dostępna z wykrojnikami Ø 2-28 mm, ze zmianą co 0,1mm.
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 3,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   12 ton
  • Wysięg
   240 mm
  • Skok tłoka
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   180 x 530 x 894 mm
  • Masa
   80 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  TB 64 888 D
   
  • Maksymalna wielkość
  • otworu w blasze o
  • grubości 3,5mm
   Ø 28 mm
  • Siła nacisku
   12 ton
  • Wysięg
   240 mm
  • Skok stempla
   13 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   180 x 600 x 1,046 mm
  • Prześwit
   135 mm
  • Masa
   140 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  DS 160
   
  • Siła nacisku
   1.4 tony
  • Wysięg
   85 mm
  • Skok stempla
   50 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Masa
   78 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA
  DS 160 D
   
  • Siła nacisku
   2.8 tony
  • Wysięg
   85 mm
  • Skok stempla
   50 mm
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Masa
   84 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA DO WYCINANIA NAROŻY
  VK 10 001
  Maszyna do wycinania naroży 50 x 50 mm pod kątem 90°.
  • Maks. grubość blachy
   1.5 mm
  • Siła nacisku
   5 ton
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   140 x 350 x 820 mm
  • Masa
   60 kg
 • PRASA PNEUMATYCZNA DO ZAOKRĄGLANIA NAROŻY
  VK 10 100
  Maszyna ze stemplem 6-8-10-14 mm do zaokrąglania naroży.
  • Maks. grubość stali
   3 mm
  • Siła nacisku
   2.1 ton
  • Ciśnienie robocze
   8 bar
  • Wymiary
   100 x 250 x 725 mm
  • Masa
   31 kg